બાગાયતી યોજનાઓની યાદી | Bagayati Yojana 2023-24

બાગાયતી યોજનાઓની યાદી 2023 | Ikhedut Portal Registration | Ikhedut Portal Bagayati Yojana 2| Ikhedut Portal Online Application 2023-24 ગુજરાત સરકાર દ્વારા વિવિધ વર્ગો માટે અલગ-અલગ યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. વિવિધ યોજનાઓ માટે ઓનલાઇન પોર્ટલ ચલાવવામાં આવે છે. જેમ કે ખેડૂતો માટે ikhedut portal, સમાજ કલ્યાણની યોજનાઓ માટે E Samaj Kalyan portal અને ગ્રામોદ્યોગની વિવિધ યોજનાઓ … Read more

Dr. Ambedkar Awas Yojana 2023, Online Application Form

Dr. Ambedkar Awas Yojana 2023, Online Application Form : Scheme for Individual Housing Assistance for Scheduled Caste Members (Dr. Ambedkar Awas Yojana) (Dr. Ambedkar Awas Yojana 2023). 1,20,000 is paid in three installments to the Scheduled Caste homeless, open plots, uninhabitable raw soil to build a house on the first floor. From Rs. 1,20,000 assistance, … Read more

Manav Kalyan Yojana 2023, માનવ કલ્યાણ યોજના

Manav Garima Yojana 2022: Application Form, Online Apply Manav Kalyan Yojana 2023 : આ યોજનામાં આર્થિક રીતે પછાત વર્ગોના સમુહને પુરતી આવક અને સ્‍વરોજગાર ઉભા કરવા માટે વધારાના ઓજારો/સાધનો આપવામાં આવે છે. આ યોજના ગરીબી રેખાની નીચે જીવતી વ્‍યકિતઓ/કારીગરોની આર્થીક સ્‍થિતિ સુધારવા માટેની અગાઉની સ્‍વરોજગાર યોજનાને બદલે તા. 11/09/1995 થી શરૂ કરવામાં આવી છે. આમાં … Read more

Sukanya Samriddhi Account Scheme

Sukanya Samriddhi Account Scheme – સુકન્યા સમૃધ્ધિ ખાતા યોજના એ 10 વર્ષ સુધીની બાળકીઓ માટે એક બહુ જ લાભદાયી યોજના છે. આ યોજના માટેનું ખાતું તમે નજીકની પોસ્ટ ઓફિસ કે બઁક માં ખોલાવી શકો છો. યોજનાની વિગતવાર માહિતી અને જરૂરી ડોક્યુમેંટ્સની માહિતી નીચે મુજબ છે. Double Click To Rate Us Sukanya Samriddhi Account Scheme ➭ … Read more

Surakshit Matritva Aashwasan Yojana | SUMAN Yojana | સુરક્ષિત માતૃત્વ આશ્વાસન યોજના 2023

Surakshit Matritva Aashwasan Yojana, Full details, Application Form | SUMAN Yojana | સુરક્ષિત માતૃત્વ આશ્વાસન યોજના 2023 :- ભારત સરકાર દ્વારા અવાર નવાર બાળકો અને મહિલાઓના વિકાસ માટે અવિરત પણે કામ થઈ રહ્યા છે. તેમાં અનેક યોજનાઓનો સમાવેશ થાય છે, જેવી કે સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના અને વ્હાલી દીકરી યોજના. આ યોજનામાં વધારો કરતાં એક નવી યોજના એટલે કે, સુરક્ષા માતૃત્વ … Read more

Training Scheme For Competitive Exams | સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તાલીમ સહાય

Training Scheme For Competitive Exams | સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા તાલીમ સહાય – ગુજરાત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ દ્વારા સરકારી ઠરાવ બહાર પાડીને બિન અનામત આયોગની રચના કરવામાં આવી છે. આ આયોગને બિન અનામત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમની રચના કહેવામાં આવે છે. આ આયોગ દ્વારા બિન અનામત વર્ગમાં આવતા આર્થિક રીતે નબળાં પરિવારના લોકો … Read more

Atal Pension Yojana | અટલ પેન્શન યોજના

Atal Pension Yojana | અટલ પેન્શન યોજના | Atal Pension Scheme Gujarati pdf | અટલ પેન્સન યોજના માહિતી ગુજરાતીમાં ભારત સરકાર દ્વારા અમલમાં આવેલી અટલ પેન્શન યોજના વિશે વિસ્તૃત માહિતી. દેશમાં ગરીબો, ઓછી સુવિધાવાળા તથા અસંગઠિત ક્ષેત્રમાં કામગીરી કરતા કામદારોને સુરક્ષા આપવા માટે વર્ષ-2015-16 ના બજેટમાં Atal Pension Yojana અમલમાં મૂકવામાં આવેલી. આ યોજના પહેલાં સ્વાવલંબન યોજનાના નામથી ઓળખાતી હતી. … Read more

Foreign Education Loan Scheme | વિદેશ અભ્યાસ લોન યોજના

Foreign Education Loan Scheme | વિદેશ અભ્યાસ લોન યોજના | બિન અનામત વિદેશ અભ્યાસ કરવા માટે લોન સહાય યોજના | Foreign Education Loan Sahay Yojana Application Form ગુજરાત બિન અનામત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમ(GUEEDC) બિનઅનામત વર્ગોની પીડાઓને સમજી અને દૂર કરવાનું કામ કરે છે. બિન અનામત વર્ગની સમસ્યાઓને સમજીને ઉકેલ માટે સરકારશ્રીને ભલામણ કરે છે. સમાજ … Read more

Kuvarbai Nu Mameru Yojana | કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના | Apply Online

Kuvarbai Nu Mameru Yojana | કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના | Apply Online | Kuvarbai Nu Mameru Yojana Form | કુંવરબાઈનું મામેરું યોજના અરજી ફોર્મ pdf | Social Justice & Empowerment Department –SJED ગુજરાત સરકાર દ્વારા અને સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ દ્વારા વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓ ચાલે છે. જેમાં માનવ ગરિમા યોજના, ડૉ.આંબેડકર આવાસ યોજના, વિદ્યાર્થીઓને વિદેશ અભ્યાસ લોન, કુંવરબાઈનું … Read more

Sakhi One Stop Center Scheme | સખી વન સ્ટોપ સેન્ટર યોજના

Sakhi One Stop Center Scheme | સખી વન સ્ટોપ સેન્ટર યોજના | Sakhi One Stop Center Scheme Helpline Number | Ministry Of Women & Child Development Department | Sakhi One Stop Center Scheme Benefit મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ મંત્રાલય, ભારત સરકાર દ્વારા વિવિધ યોજનાઓ અમલમાં આવેલી છે. સમગ્ર રાજ્યમાં તમામ રાજ્યમાં હિંસા પીડિતને એક … Read more