Gujarat Solar Fencing Yojana 2022

Gujarat Solar Fencing Yojana - Khetivadi Yojana

Gujarat Solar Fencing Yojana 2022

Gujarat Solar Fencing Yojana 2022: દેશના વડાપ્રધાન દ્વારા ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા માટે વિવિધ ખેડૂતલક્ષી યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. ખેડૂતોને સીધી નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવા માટે પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન યોજના લાગુ કરવામાં આવી છે. કેન્દ્ર સરકારની જેમ રાજ્ય સરકારો પણ વિવિધ યોજનાઓ બહાર પાડે છે. રાજ્યમાં, ખેડૂતો માટે, પશુપાલન, બાગાયત યોજના અથવા મત્સ્યોદ્યોગ યોજના ikhedut પોર્ટલ પર ઓનલાઈન મૂકવામાં આવે છે.

Yojana Name: Gujarat Solar Fencing Yojana

યોજનાનો હેતુ

ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા ખેડૂતો માટે આ યોજના અમલી બનાવવામાં આવેલ છે. ગુજરાતમાં ખેડૂતો ખેતીમાં ખર્ચ ઘટાડવા, ઝડપથી પાકની ફેરબદલી માટે તથા પાકના સંરક્ષણ માટે સોલાર ફેન્સીંગ માટે સબસીડી આપવાનું નક્કી કરેલું છે.

Gujarat Solar Fencing Yojana Points
 • આર્ટિકલની ભાષા ગુજરાતી અને અંગ્રેજી
 • યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ખેડૂતોને પાક ઉત્પાદન વધારવા માટે, ખર્ચ ઘટાડવા માટે તથા પાક સંરક્ષણ હેતુ માટે આ સબસીડી પૂરી પાડવી.
 • લાભાર્થી ગુજરાતના તમામ જમીન ધારક ખેડૂતો
 • સહાયની રકમ સોલાર પાવર યુનિટ/કીટ ખરીદી માટે ખાતેદાર ખેડૂતને કુલ ખર્ચના 50 % અથવા રુ. 15,000/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે મુજબ સહાય આપવામાં આવશે.
 • અધિકૃત વેબસાઈટ https://ikhedut.gujarat.gov.in/
 • ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 09/10/2022
Gujarat Solar Fencing Yojana Eligibility
 • આ યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે ખેડૂતો માટે અમુક પાત્રતા માપદંડો છે. જે નીચે મુજબ છે.
 • રાજ્યનો નાગરિક હોવો જોઈએ.
 • રાજ્યના ખેડૂતોને આ યોજનાનો લાભ મળશે.
 • કાંટાળા તારની વાડ બાંધવાનો લાભ મેળવનાર ખેડૂતો આ યોજના માટે પાત્રતા ધરાવશે નહીં.
 • ખેડૂતો ખુલ્લા બજારમાંથી નિર્ધારિત ગુણવત્તાની કીટ જાતે ખરીદી શકશે.
 • ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા લક્ષ્યાંક નક્કી કરાયો છે. તેથી ઓનલાઈન અરજી તેની મર્યાદામાં પહેલા આવો, પ્રથમ સેવાના ધોરણે સ્વીકારવામાં આવશે.
 • આ સહાયતા કીટ માટેની સહાય 10 (દસ) વર્ષમાં એકવાર ઉપલબ્ધ થશે.
 • લાભાર્થી ખેડૂત પાસે જમીન હોવી જોઈએ.
 • અરજદાર નાના, સીમાંત અથવા મોટા ખેડૂત પ્રકારનો હોવો જોઈએ.
 • ખેડૂતોએ ખેડુત પોર્ટલ પરથી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે
 • ખેડૂત પાસે પોતાનો જમીનનો રેકોર્ડ અથવા જમીનના 7/12ની નકલ હોવી જોઈએ.
 • ડુંગરાળ અને જંગલ વિસ્તારના ખેડૂતો પાસે આદિવાસી જમીન વન અધિકારનું પ્રમાણપત્ર હોવું જોઈએ.
યોજનામાં મળવાપાત્ર લાભ
 • ખેતરની ફરતે સોલાર ફેન્સીંગ બનાવવા માટે સોલાર પાવર યોજના સોલાર પાવર યુનિટ તથા કીટ ખરીદી માટે ખાતેદાર ખેડૂતને કુલ ખર્ચના 50 % અથવા રુ. 15,000/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે મુજબ સહાય આપવામાં આવશે.

Important Links

યોજનાની વેબસાઇટ પર જવા Click Here

ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે Click Here

For More Details: Click Here

Gujarat Solar Fencing Yojana Document List

સોલાર ફેન્સીંગ સહાય યોજનાનું ફોર્મ ભરવા માટે નીચેના દસ્તાવેજો જરૂરી છે.

 • અરજદાર ખેડૂતની જમીનની નકલ 7-12
 • S.C જ્ઞાતિનો હોય તો તેનું સર્ટિફિકેટ
 • S.T જ્ઞાતિનો હોય તો તેનું પ્રમાણપત્ર
 • લાભાર્થીનું રેશનકાર્ડની નકલ (Ration Card)
 • ખેડૂત લાભાર્થીના આધારકાર્ડની નકલ
 • વિકલાંગ અરજદાર માટે વિકલાંગ હોવા અંગેનું સર્ટિફિકેટ (જો હોય તો)
 • જો આત્માનું રજીસ્ટ્રેશન ધરાવતા હોય તો તેની વિગતો
 • ખેડૂત સહકારી મંડળીના સભ્ય હોય તો તેની વિગતો
 • જો દૂધ ઉત્પાદક મંડળીના સભ્ય હોય તો
 • મોબાઈલ નંબર
 • બેંક ખાતાની પાસબુક
 • ખેડૂતની જમીન જો સંયુક્ત ખાતેદાર હોય તો તેવા કિસ્સામાં અન્ય હિસ્સેદારના સંમતિપત્રક
 • Online Apply Start Date: 10.09.2022
 • Online Apply Last Date: 09.10.2022
Apply Process For Gujarat Solar Fencing Yojana
 • ઓફિસિયલ વેબસાઇટ https://ikhedut.gujarat.gov.in/ પર જાઓ.
 • વેબસાઇટ ખોલ્યા પછી, “યોજના” પર ક્લિક કરો.
 • પ્લાન પર ક્લિક કર્યા પછી, રેન્ક-1 પરનો “ખેતીવાડી પ્લાન” ખોલવો.
 • તે “ખેતીવાડી યોજના” ખોલ્યા પછી વર્ષ-2022-23 માટે કુલ 51 યોજનાઓ બતાવશે. (11/09/2022 મુજબ)
 • તેમાં તમારે ક્રમ નંબર 03 પર “સોલર પાવર યુનિટ/કિટ” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • સૌર વાડ સહાય યોજના વિશેની તમામ માહિતી વાંચ્યા પછી, “એપ્લાય” પર ક્લિક કરો અને વેબસાઇટ ખોલો.
 • શું તમે હવે નોંધાયેલા અરજદાર ખેડૂત છો? જો નોંધણી અગાઉ થઈ ગઈ હોય તો “હા” અને જો “ના” ન હોય તો આગળની પ્રક્રિયા કરવાની રહેશે.
 • જો અરજદાર દ્વારા નોંધાયેલ હોય, તો આધાર કાર્ડ અને મોબાઇલ નંબર દાખલ કર્યા પછી કેપ્ચા ઇમેજ સબમિટ કરવાની રહેશે.
 • જો લાભાર્થીએ ઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર નોંધણી કરાવી ન હોય તો ‘ના’ પસંદ કરીને ઓનલાઈન ફોર્મ ભરો.
 • ગુજરાત સોલાર ફેન્સીંગ યોજના 2022 માટે ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ
 • ખેડૂતે ઓનલાઈન અરજી ફોર્મમાં સંપૂર્ણ સચોટ માહિતી ભરીને અરજી સાચવવાની હોય છે.
 • લાભાર્થી ખેડૂતોએ ફરીથી વિગતો તપાસવી પડશે અને અરજીની પુષ્ટિ કરવી પડશે.
 • એકવાર ઓનલાઈન અરજી કન્ફર્મ થઈ જાય પછી તેમાં કોઈપણ પ્રકારનો સુધારો કરવામાં આવશે નહીં.
 • અંતે, ખેડૂત અરજી નંબરના આધારે પ્રિન્ટ મેળવી શકે છે.
 • અરજી સેવાઓ i-Khedut પોર્ટલ પર ઓનલાઈન છે. ખેડૂત લાભાર્થીએ કરેલી ઓનલાઈન અરજીનું સ્ટેટસ જાણી શકે છે. “ચેક એપ્લિકેશન સ્ટેટસ / રીપ્રિન્ટ લેવા માટે અહીં ક્લિક કરો” ની સુવિધા દ્વારા વ્યક્તિ તેમની અરજીની સ્થિતિ વિશે માહિતી મેળવી શકે છે.

Stay Happy & Connected With www.onlinegovjob.in for Latest Government Jobs & schemes Update

Important Note:- Please always check & confirm the above details with the official website & Advertisement/Notification.