વ્યક્તિ વિશેષ – એ. પી. જે. અબ્દુલ કલામ સર (ભારતના રાષ્ટ્રપતિ)

વ્યક્તિ વિશેષ – એ. પી. જે. અબ્દુલ કલામ સર (ભારતના રાષ્ટ્રપતિ) ગુજરાત રાજ્યના સમાન નામ ધરાવતા તાલુકાઓ વિષેની બધી માહિતી – જાણો અહિયાં ક્લિક કરીને ✦ પૂરું નામ -અવુલ પાકિર જૈનુલાબ્દીન અબ્દુલ કલામ ✦ જન્મ – ૧૫ ઓક્ટોબર ૧૯૩૧, રામેશ્વરમ ✦ મૃત્યુ – ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૫, શિલોંગ) ✦ ડૉ.એ.પી.જે.અબ્દુલ કલામ ભારતના એરોસ્પેસ વૈજ્ઞાનિક હતા. ✦ … Read more

વ્યક્તિ વિશેષ – ખુદીરામ બોઝ વિશે માહિતી

વ્યક્તિ વિશેષ – ખુદીરામ બોઝ ગુજરાત રાજ્યના સમાન નામ ધરાવતા તાલુકાઓ વિષેની બધી માહિતી – જાણો અહિયાં ક્લિક કરીને ✦ જન્મ – ૩ ડિસેમ્બર ૧૮૮૯ (પશ્ચિમ બંગાળના મિદનાપુર જિલ્લાના મોહોબની ગામમાં થયો હતો.) ✦ પિતા – ત્રૈલોક્યનાથ (મારજોલ રાજની જાગીરમાં મહેસુલ અધિકારી હતા) ✦ ખુદીરામ ત્રણ બહેનો બાદ તેમના પરિવારનું ચોથું સંતાન હતા ✦ તેમના … Read more