ધોરણ ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ પૂરક પરીક્ષા 2022

ધોરણ ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ પૂરક પરીક્ષા ૨૦૨૨: ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા ધોરણ ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ માટેની પૂરક પરીક્ષા જુલાઈ ૨૦૨૨ માટેની માહિતી આપતો પરિપત્ર અને હોલ ટિકિટ અંગેની નોટિસ જાહેર કરવામાં આવેલી છે. તારીખ ૨૧/૦૭/૨૦૨૨ ના લેવામાં આવનારી પરીક્ષા માટેની હોલ ટિકિટ ૧૧/૦૭/૨૦૨૨ થી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

ધોરણ ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ પૂરક પરીક્ષા ૨૦૨૨

ધોરણ ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ પૂરક પરીક્ષા ૨૦૨૨

ધોરણ ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ પૂરક પરીક્ષા ૨૦૨૨

Organization NameGujarat Secondary & Higher Secondary Education Board
Exam Name12th સામાન્ય પૂરક પરીક્ષા
Class NumberStandard 12th
Official Websiteshttps://www.gsebeservice.com/

Download Link

Download Link

પૂરક પરીક્ષા હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
પૂરક પરીક્ષા પરિપત્ર ડાઉનલોડ કરવા માટેઅહી ક્લિક કરો
અમારી ઓફિસિયલ વેબસાઇટ પર જવા માટેઅહીં ક્લિક કરો

Stay Happy & Connected With www.onlinegovjob.in for Latest Government Jobs & schemes Update

Important Note:- Please always check & confirm the above details with the official website & Advertisement/Notification.