ગુજરાત સરકાર ઈનામી યોજના – ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ ના વિધ્યાર્થીઓને 31,000 ની સહાય

ગુજરાત સરકાર ઈનામી યોજના: ધોરણ 10 અને 12માં જે બાળકો યોગ્ય ક્રમાંકે ઉતીર્ણ થયા છે તેમના માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા એક યોજના જાહેર કરવામાં આવી છે. આ યોજના થકી ધોરણ 10 માં યોગ્ય ક્રમાંકમાં ઉતીર્ણ થનાર વિદ્યાર્થીઓને ₹ 31,000 અને ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થીઓને ₹31,000 ઈનામ રકમ મળી શકે છે. અહી આ યોજના વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી આપેલ છે.

ગુજરાત સરકાર ઈનામી યોજના

ગુજરાત સરકાર ઈનામી યોજના

Launched Byગુજરાત સફાઈ કામદાર વિકાસ નિગમ
યોજના નામગુજરાત સરકાર ઈનામી યોજના
Scholarship Benefitવિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહક ઇનામ સહાય આપવા
ગુજરાત સરકાર ઈનામી યોજના

ગુજરાત સરકાર ઈનામી યોજના પાત્રતા

યોજનાની પાત્રતા

 • વર્ષ 2022 દરમ્યાન લેવામાં આવેલ S.S.C. બોર્ડ અને H.S.C. બોર્ડની પરીક્ષામાં પાસ થયેલ વિધાર્થીઓ જ આ યોજનનો લાભ લઇ શકશે.
 • વિદ્યાર્થીએ સફાઇ કામદાર અથવા આશ્રિત હોવા અંગેનું સક્ષમ અધિકારીશ્રીનું પ્રમાણ પત્ર તેમજ માર્કશીટની નકલ રજૂ કરવાની રહેશે.
 • આ યોજનાનો લાભ પ્રથમ, બીજા અને ત્રીજા ક્રમે આવનાર વિદ્યાર્થીઓને મળશે.
ગુજરાત સરકાર ઈનામી યોજના ઈનામ યાદી

યોજના ઈનામ યાદી

રાજ્ય કક્ષાના ઇનામો

ધોરણ 10માં ઉતીર્ણ થયેલ વિદ્યાર્થીઓ માટે

 1. પ્રથમ ક્રમે આવનાર વિદ્યાર્થી ને ₹ 31,000/- મળવાપાત્ર છે
 2. બીજા ક્રમે આવનાર વિદ્યાર્થી ને ₹ 21,000/- મળવાપાત્ર છે
 3. ત્રીજા ક્રમે આવનાર વિદ્યાર્થી ને ₹ 11,000/- મળવાપાત્ર છે

ધોરણ 12 (વિજ્ઞાન પ્રવાહ/સમાન્ય પ્રવાહ) માં ઉતીર્ણ થયેલ વિદ્યાર્થીઓ માટે:

 1. પ્રથમ ક્રમે આવનાર વિદ્યાર્થી ને ₹ 31,000/- મળવાપાત્ર છે
 2. બીજા ક્રમે આવનાર વિદ્યાર્થી ને ₹ 21,000/- મળવાપાત્ર છે
 3. ત્રીજા ક્રમે આવનાર વિદ્યાર્થી ને ₹ 11,000/- મળવાપાત્ર છે
જિલ્લા કક્ષાના ઇનામો

ધોરણ 10માં ઉતીર્ણ થયેલ વિદ્યાર્થીઓ માટે

 1. પ્રથમ ક્રમે આવનાર વિદ્યાર્થી ને ₹ 6,000/- મળવાપાત્ર છે
 2. બીજા ક્રમે આવનાર વિદ્યાર્થી ને ₹ 5,000/- મળવાપાત્ર છે
 3. ત્રીજા ક્રમે આવનાર વિદ્યાર્થી ને ₹ 4,000/- મળવાપાત્ર છે

ધોરણ 12 (વિજ્ઞાન પ્રવાહ/સમાન્ય પ્રવાહ) માં ઉતીર્ણ થયેલ વિદ્યાર્થીઓ માટે:

 1. પ્રથમ ક્રમે આવનાર વિદ્યાર્થી ને ₹ 6,000/- મળવાપાત્ર છે
 2. બીજા ક્રમે આવનાર વિદ્યાર્થી ને ₹ 5,000/- મળવાપાત્ર છે
 3. ત્રીજા ક્રમે આવનાર વિદ્યાર્થી ને ₹ 4,000/- મળવાપાત્ર છે

યોજના માટે ઓનલાઇન અરજી કઈ રીતે કરવી ?

અરજી કઈ રીતે કરવી ?

 • યોજના માટેની ઓફિસિયલ વેબસાઈટ (esamajkalyan.gujarat.gov.in) પર જાઓ.
 • ત્યારબાદ આ ડાયરેક્ટ લિંક પર ક્લિક કરો (https://sje.gujarat.gov.in/ddcw/) અથવા “Director, Developing Caste Welfare” પર ક્લિક કરો
 • ત્યારબાદ હોમ પેજ ઉપર જઈને રજીસ્ટ્રેશન (Register Yourself) બટન પર ક્લિક કરો.
 • રજીસ્ટ્રેશન માટે જરૂરી વિગતો નાખી તમારું રજીસ્ટ્રેશન પૂર્ણ કરો.
 • સફળતાપૂર્વક રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયા પછી મળેલ ID અને Password થી લોગીન કરો.
 • લોગીન થયા બાદ તમે આ યોજના પર ની બધી જ માહિતી દાખલ કરો અને સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો.
 • બસ ! તમારું આ યોજના માટેનું ફોર્મ ભરાઈ ગયું છે.

છેલ્લા શબ્દો

આ આર્ટિકલમાં ગુજરાત સરકાર ઈનામી યોજના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તેમ છતાં પણ તમારા મનમાં આ યોજના કે અન્ય કોઈ યોજના અંગે પ્રશ્ન હોય તો Comment માં લખીને જણાવશો. અમે તમને જલદી જ ઉત્તર આપવાનો પ્રયત્ન કરીશું.

આવી અન્ય યોજનાઓની માહિતી માટે WhatsApp અને Telegram ના માધ્યમથી અત્યારે જ અમારી સાથે જોડાઈ જાઓ. અહીં આપેલા બટન પર ક્લિક કરીને આ યોજના વિશેની માહિતી તમારા મિત્રો અને ગ્રુપમાં Share કરો જેથી કોઈકને ઉપયોગી બની શકે.

Important Links

રજિસ્ટ્રેશન કરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
લૉગિન કરવા માટેઅહી ક્લિક કરો
Download Application Formઅહીં ક્લિક કરો

Stay Happy & Connected With www.onlinegovjob.in for Latest Government Jobs & schemes Update

Important Note:- Please always check & confirm the above details with the official website & Advertisement/Notification.