કોચિંગ સહાય યોજના | Coaching Sahay Yojana

કોચિંગ સહાય યોજના | Coaching Help Scheme | Tuition Sahay Yojana Form | Bin Anamat Coaching Sahay Yojana | Std. 11th and 12th Science Tuition Sahay Yojana | Rs. 15,000 Coaching Sahay Yojana

ગુજરાત બિન અનામત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમ ની સ્થાપના વર્ષ-2018-19 દરમિયાન કરવામાં આવેલ. જેને બિન અનામત આયોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.  Bin Anamat Aayog Gujarat દ્વારા વિવિધ યોજનાઓ જેવી કે ભોજન બિલ સહાય, વિદેશ અભ્યાસ લોન, JEE Gujarat-NEET કોચિંગ સહાય, શૈક્ષણિક આવાસ યોજના,  કોમર્શિય પાયલોટ તાલીમ(લોન) યોજનાઓ ચાલે છે. આ યોજનાઓનો લાભ Bin-Anamat Aayog ની અધિકૃત વેબસાઈટ પરથી ઓનલાઈન અરજી કરીને મેળવી શકાય છે

બિનઅનામત વર્ગના તેજસ્વી બાળકોને વિજ્ઞાનપ્રવાહમાં સારું શિક્ષણ પ્રાપ્ત થાય એ માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા ધોરણ-11 અને 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીઓને આર્થિક રીતે મદદરૂપ થવાના હેતુથી ટ્યુશન સહાય યોજના (Coaching Sahay Yojana) અમલમાં મૂકવામાં આવેલ.

Coaching Sahay Yojana Video

Coaching Help Scheme Overview

યોજનાનું નામકોચિંગ સહાય યોજના (Coaching Help Scheme)
યોજના લાભટ્યૂશન ફીમાં આર્થિક સહાય
લાભાર્થી ધોરણ – ૧૧, ૧૨માં વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં અભ્યાસ કરતાં હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ
સહાય રકમRs. 15,000/-
Yojana Official Websitegueedc.gujarat.gov.in/

Coaching Sahay Yojana Eligibility

 • વિધ્યાર્થી ધોરણ 11 અથવા ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં અભ્યાસ કરતો હોવો જોઈએ
 • ધોરણ ૧0 માં 70 કે તેથી વધુ ટકા મેળવેલ હોવા જોઈએ.
 • શાળા કોલેજ સિવાય બહાર વધારાના ટયુશન માટે જ સહાય મળવા પાત્ર છે.
 • લભાર્થીના કુટુંબની વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂ. ૪.૫0 લાખ કે તેથી ઓછી હોવી જોઈએ

કોચિંગ સહાય યોજના હેઠળ મળવાપત્ર લાભ

બિન અનામત આયોગ ગાંધીનગર દ્વારા બિન અનામત વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને ટ્યુશન સહાય હેઠળ એમના એકાઉન્ટમાં DBT (Direct Benefit Transfer) દ્વારા પ્રતિ વર્ષ વાર્ષિક રૂપિયા 15,000 (પંદર હજાર) ની મર્યાદામાં સહાય મળવાપાત્ર થાય છે.

કોચિંગ સહાય યોજના માટે અગત્યના ડોક્યુમેંટ્સ

બિન અનામત વર્ગ કોચિંગ સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માટે નીચે આપેલ ડોક્યુમેંટ્સ જરૂરી છે.

 1. અરજી ફોર્મ (Application Form)
 2. આધારકાર્ડની ઝેરોક્ષ (Aadhar Card)
 3. બિન અનામત વર્ગનું પ્રમાણપત્ર (Bin Anamat Certificate)
 4. આવકનું પ્રમાણપત્ર (Income Certificate)
 5. રહેઠાણનો પુરાવો (Residency Proof)
 6. ધોરણ-10 ની માર્કશીટ (SSC Marksheet)
 7. ઉંમરનો પુરાવો (જન્મનું પ્રમાણપત્ર/LC)
 8. અરજદારની બેંક પાસબુકની નકલ (Bank Passbook)
 9. આચાર્યનું વિદ્યાર્થીનું ચાલુ અભ્યાસ અંગેનું સર્ટીફિકેટ (Principal Certificate)
 10. ટ્યુશન કલાસની વિગત (ભરેલ અને ભરવાપાત્ર ફી સાથે) (Tuition Fee Detail)

Coaching Sahay Yojana Application Form (અરજી ફોર્મ)

બિન અનામત આયોગ દ્વારા કોચિંગ સહાય યોજના માટે અરજી કરી શકાય છે. વિધ્યાર્થીઓ પોતાની અરજી ઓફિસિયલ વેબસાઇટ www.gueedc.gujarat.gov.in પર નોંધાવી શકે છે.

How to apply for Coaching Sahay Yojana?

 • ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે સૌપ્રથમ નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરવાનું રેહશે.
  • https://gueedc.gujarat.gov.in/Tution-Help-Scheme.html
 • ત્યારબાદ આ યોજના વિષેની વિગતવાર માહિતી પૂરી વાંચી લેવી અને નીચે આપેલા Apply Now બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • ત્યારબાદ જો પ્રથમ વખત અરજી કરતા હશો તો New User (register) પર Click કરવાનું રહેશે.
 • New Register ના પ્રથમ ખાનામાં આપનું Email Id, Mobile No, Password અને Confirm Password લખીને Submit કરવાનું રહેશે. જેથી આપનું Registration Successful થઈ ગયું તેવો Mobile SMS આવશે.
 • ત્યારબાદ Already Register Click Here for Login? પર ક્લિક કરીને પોતાનો મોબાઈલ નંબર , પાસવર્ડ અને Captcha નાખી Login બટન પર ક્લિક કરવાનું રેહશે.
 • Login પર ક્લિક કરવાથી નીચે મુજબની સ્ક્રીન દેખાશે. જેમાં આપ Coaching Sahay Yojana સામે જઈને Apply Now પર ક્લિક કરીને online apply કરી શકશો.
કોચિંગ સહાય યોજના | Coaching Help Scheme Apply Online
 • Apply Now પર ક્લિક કરવાથી યોજનાનું ફોર્મ ખૂલી જશે. જેમાં માંગ્યા મુજબની તમામ વિગતો ભરી, ડોક્યુમેન્‍ટ Save and Upload Photo & Signature પર જઈને ફોટો અને સહી અપલોડ કરવાના રહેશે.
 • તમામ વિગતો ભર્યા બાદ અને Document ઉપલોડ કર્યા બાદ જો માહિતી યોગ્ય હોય તો નીચે આપેલ Confirm Application પર ક્લિક કરીને અરજી Submit કરવાની રહેશે. જે અરજી નંબર આવે તે સુરક્ષિત જગ્યાએ નોંધી રાખવાનો રહેશે.

Bin Anamat Aayog Office Address

ગુજરાત બિન અનામત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમની કચેરી ગાંધીનગર ખાતે આવેલી છે. જેનું સરનામું નીચે મુજબ છે.

સરનામું:- કર્મયોગી ભવન, બ્લોક નં-2, ડી-2 વિંગ,સાતમો માળ, ગાંધીનગર

Important Links

વિવિધ યોજનાઓ માટેની માહિતી આપતા ગ્રુપમાં જોડાવા માટે અહિયાં ક્લિક કરો
કોચિંગ સહાય યોજના માટે ફોર્મ ભરવા અહિયાં ક્લિક કરો

Frequently Asked Questions

Q. કોચિંગ સહાય યોજના શું છે?

Ans – બિન અનામત વર્ગના આર્થિક રીતે નબળા પણ તેજસ્વી વિધ્યાર્થીઓને આર્થિક સહાય આપવાના હેતુથી બનેલ યોજના એટલે કોચિંગ સહાય યોજના. ધોરણ 10 માં 70 કે તેથી વધુ ટકા સાથે પાસ થયેલ ધોરણ 11 અને 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં અભ્યાસ કરતાં વિધ્યાર્થીઓને આ સહાય મળવાપાત્ર છે.

Q. કોચિંગ સહાય યોજના હેઠળ કેટલી સહાય રકમ મળે છે?

Ans – કોચિંગ સહાય યોજના હેઠળ વિધ્યાર્થીને વર્ષે 15,000/- સુધીની સહાય રકમ મળે છે.

Q. કોચિંગ સહાય યોજના માટેની અરજી કયા કરવામાં આવે છે?

Ans – કોચિંગ સહાય યોજના હેઠળ માટે વિધ્યાર્થીએ બિન અનામત આયોગ ની ઓફિસિયલ વેબસાઇટ www.gueedc.gujarat.gov.in ઉપર અરજી કરવાની રહે છે.

Q. કોચિંગ સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માટે વાર્ષિક આવક કેટલી હોવી જોઈએ?

Ans – કોચિંગ સહાય યોજનાનો લાભ લેવા માટે કુટુંબની વાર્ષિક આવક 4.50 લાખ કે તેથી ઓછી હોવી જોઈએ.


Stay Happy & Connected With www.onlinegovjob.in for Latest Government Jobs & schemes Update

Important Note:- Please always check & confirm the above details with the official website & Advertisement/Notification.